Personal


Skorstensfejarmästare

Mikael Boväng
070-567 27 28

Arbetsledare/Skorstensfejartekniker

Andreas Söderqvist
070-378 98 25

Skorstensfejartekniker/Brandskyddskontrollant

Jan Hamberg
070-614 58 15

Ronnie Normark
070-614 50 46

Skorstensfejare/Sotare

Erik Olsson
070-284 87 21

Simon Berg
070-264 57 45

Tobias Dahlstedt
070-223 40 58

Jonatan Peter
070-236 49 36

Sotarlärling

Mattias Tjernström
073-555 18 35