Personal


Skorstensfejarmästare

Mikael Boväng
070-567 27 28

Arbetsledare/Skorstensfejartekniker

Erik Olsson
070-284 87 21

Skorstensfejartekniker/Brandskyddskontrollant

Andreas Söderqvist
070-378 98 25

Ronnie Normark
070-614 50 46

Skorstensfejare/Sotare

Simon Berg
070-264 57 45

Jonatan Peter
070-236 49 36

Johan Hellman
072-503 51 34

Alexander Strand
070-208 62 33

Sotarlärling

Elin Söderberg
070-223 40 58

Sebastian Olsson
070-614 58 15