Besiktning


Skorstenar och eldstäder

SSR Godkänd besiktning© – vi utför alla kontroller av eldstäder och rökkanaler enligt höga krav.

  • Installationsbesiktning

När du installerat en ny eldstad med rökkanal för att få slutbesked av kommunen.

  • Statuskontroll

När du vill veta status på befintlig skorsten eller eldstad. Vi besvarar frågor som till exempel: Kan jag elda i den här öppenspisen? Kan jag montera en braskamin till min skorsten? Hur många kanaler har jag i min murade skorsten?

  • Överlåtelsebesiktning

När du avser att köpa eller sälja en fastighet och vill kolla upp alla eldstäder. En viktig fördjupande del av jordabalksbesiktningen vid fastighetsförsäljning.

  • Sprängningar

Kontroll av murade skorstenar och eldstäder inför, under och efter vibrationsalstrande arbeten.

Ventilation

Vi är också sakkunniga brandskyddskontrollanter avseende förebyggande åtgärder mot brand i restaurangköks imkanaler.

Vi utför också

  • Läckagemätning på ventilationssystem
  • Luftflödesmätningar
  • Temperaturmätningar i kanal och ventilation
  • Dimensionering av ventilationskanaler.